Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe zza granicy?

 

Wraz z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej ujednoliceniu uległo również obowiązujące na terenie wszystkich państw członkowskich ubezpieczenie OC obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wyjeżdżając na teren Niemiec nie musimy posiadać dodatkowo dokumentu takiego jak polisa międzynarodowa czy “zielona karta”. Polisa OC wystawiona na terenie kraju jest honorowana na terenie całej Unii.

NNW – odszkodowanie za wypadek w Niemczech

groźny wypadek drogowy - odszkodowanie w NiemczechWchodząc w posiadanie nowego pojazdu automatycznie dotyczy nas zakres praw i obowiązków z tytułu posiadania pojazdu, a w szczególności konieczność opłacania polisy OC. Kwestie te reguluje Konstytucja, a polisa OC należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Zakładając hipotetyczną sytuację, jaką może być np. groźny wypadek drogowy – odszkodowanie w Niemczech będzie przyznawane na tych samych zasadach, jakie przewiduje nasza polisa ubezpieczeniowa, oczywiście jeżeli podróżujemy własnym samochodem. Suma gwarancyjna w przypadku polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi 5 000 000 EUR. Adekwatnie do tego, jaki zakres ubezpieczenia posiadamy na swojej polisie możemy ubiegać się o pomoc assistance, jeżeli tylko posiadamy opcję zwiększonego limitu holowania lub pomocy poza granicami kraju. Możliwe jest także ubieganie się o samochód zastępczy zgodnie z warunkami przewidzianymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo dobierając do polisy OC pakiet NNW dla kierowcy i pasażerów mamy szansę uzyskać dodatkowe świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak złamania lub inne szkody osobowe. Przyznanie świadczenia jednakże jest ściśle związane ze stanem trzeźwości zarówno kierowcy jak i pasażera, w niektórych przypadkach zasadność mają tzw. wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w OWU. Jeżeli posiadamy również polisę ubezpieczenia turystycznego- będziemy mogli ubiegać się o wypłatę świadczeń ze wszystkich trzech ubezpieczeń, w tym za pobyt oraz leczenie szpitalne a także (jeżeli przewiduje to nasze ubezpieczenie) zwrot kosztów rehabilitacji i rekonwalescencji.

Pamiętajmy, że zgłoszenie szkody z autocasco powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od momentu zdarzenia, natomiast szkodę z OC sprawcy rejestrujemy bezpośrednio po wypadku poprzez zgłoszenie do odpowiednich organów policji. Do wniosku zgłoszeniowego u swojego ubezpieczyciela dobrze jest dołączyć także dokumentację z miejsca zdarzenia. Postanowienia ujęte w KC w zakresie rozpatrywania szkód majątkowych i osobowych wynoszą do 30 dni od daty złożenia wniosku.