Podatek od towarów i usług

Wszystko co chcesz wiedzieć

Podatek od towarów i usług

25 lutego 2017 Finanse i prawo 0

Podatek vat, po tak zwany podatek od towarów i usług, który jest odprowadzany przez przedsiębiorców, sprzedających na polskim rynku określone towary i usługi. Z zasady, podatek ten powinien być odprowadzony tylko raz, jeżeli dotyczy jednego konkretnego towaru, bądź usługi (ważne jest, aby nie mylić pojęcia takiego samego i tego samego – chodzi o tę jedną konkretną usługę, wykonywaną raz. Każda kolejna usługa bądź towar, nawet będąca identyczną podlega opodatkowaniu)

Zwolnienia z podatku vat

zwolnienie z vatChoć nie każdy ma świadomość występowania tej regulacji prawnej, w wielu przypadkach istnieje możliwość uzyskania zwolnienie z vat, dla części lub całości obrotu. Możliwość uzyskania tego zwolnienia dotyczy tylko i wyłącznie firm, które w danym roku podatkowym nie uzyskały określonego w ustawie pułapu dochodu. Zgodnie z literą prawa, w naszym systemie podatkowym dąży się tylko i wyłącznie do jednokrotnego pobrania podatku, za jedną konkretną (tylko i wyłącznie tę samą a nie taką samą) usługę, bądź towar. Zwykle kwoty podatku vat są wliczane w cenę danego towaru bądź usługi, a informacja odnośnie pobranego podatku jest dostępna. Obowiązek odprowadzenia podatku vat ciąży na osobie sprzedającej towar, bądź usługę, jednak to nabywca w całości tę kwotę pokrywa, gdyż jest ona wliczona w cenę, jaką ten musi zapłacić. Po ponownym sprzedaniu towaru (jakim może na przykład książka) nie ma potrzeby ponownego odprowadzaniu podatku vat. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast w momencie, gdy sprzedajemy rzecz z zyskiem – od określonej kwoty należy wtedy odprowadzić podatek od wzbogacenia.

Podatek vat jest jednym z najpopularniejszych podatków w naszym kraju. Obowiązek jego odprowadzenia ciąży na sprzedawcach, jednak w określonych sytuacjach istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z odprowadzenia tej należności do urzędu skarbowego. Wszystko tak naprawdę zależy od wysokości obrotu uzyskanego przez firmę i świadomości osób odpowiedzialnych w niej za podatki.