Przeznaczenie apteczek zakławowych

Miejsca gdzie przebywa dużo ludzi, zawsze niosą ze sobą ryzyko wypadku. Może on nastąpić z naszej winy, albo być nieszczęśliwym splotem wydarzeń. Bez względu na przyczynę, w zakładzie pracy musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy.

Co posiadają zakładowe apteczki?

apteczka zakładowaKażdy z nas posiada w domu apteczkę, w której trzyma plastry, bandaże, czy tabletki przeciwbólowe. Tak samo w samochodzie, czy zakładzie pracy muszą się one znajdować, bo mogą nam, lub osobom trzecim uratować życie, lub zdrowie. Nowy pracownik przed przystąpieniem do pracy, musi przejść szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy na jakie się ubiegał. Wiąże się to także z zasadami udzielania pierwszej pomocy i zaznajomienia się z zawartością apteczki. W chwili wypadku, każdy powinien wiedzieć co ma zrobić i jak pomóc osobie poszkodowanej. Apteczka zakładowa musi się znajdować w każdej firmie bez względu na profil prowadzonej działalności. Jej zawartość jest dostosowana do potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie pracy i też do ilości zatrudnionych osób. Wkład najczęściej zawiera komplet plastrów o różnej wielkości i szerokości, opatrunki na rany i oko, kompresy, komplet bandaży elastycznych i zwykłych. Bardzo często apteczka posiada chusty trójkątne do usztywniania złamanych górnych kończyn oraz chusty wykonane z flizeliny. Ważne są także jednorazowe ustniki do wykonywania sztucznego oddychania, które powinny się znaleźć w apteczce. Przydadzą się też nożyczki i jednorazowe rękawiczki lateksowe.

W Polsce to pracodawca decyduje co się znajdzie w apteczne, natomiast w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują jednolite normy, które określają co musi się znaleźć w apteczce. Są one bogato wyposażone i sprawdzają się w każdym miejscu.