Wspólnota mieszkaniowa – nowy trend?

Wszystko co chcesz wiedzieć

Wspólnota mieszkaniowa – nowy trend?

28 sierpnia 2017 Nieruchomości 0

 

Zakup mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej wiąże się z szeregiem działań, które każdy właściciel mieszkania musi podjąć. Ważne jest by te działania przyczyniały się do poprawy warunków mieszkaniowych wszystkich osób tam zamieszkałych. A więc jakie działania musi podjąć mieszkańcy wspólnoty?

Jak działa wspólnota mieszkaniowa?

administrator wspólnoty mieszkaniowej z KrakowaWspólnota mieszkaniowa to zrzeszenia właścicieli, których mieszkania wchodzą w skład jednego budynku wraz z otaczającym go terenem. Powstaje w wyniku tego by ktoś zajął się blokiem jako całością w celu prowadzenia rachunków za światło i ogrzewanie na klatce, porządek wokół i w środku budynku, w razie wystąpienia awarii w postaci przecieku dachu, przeprowadzić remont. Wspólnota powstaje zawsze z mocy prawa. Każdy właściciel mieszkania ma swój udział w budynku, a dokładnie tzw. nieruchomości wspólnej (w klatce, w piwnicy, strychu). Wszystkie te czynności wspólnota zleca i ocenia pracę zarządu lub zarządcy. Zadaniem zarządcy jest dbanie o teren wokół budynku między innymi utrzymanie czystości i bezpieczeństwa wewnątrz oraz wokół niej czy też za terminową kontrolę stanu technicznego budynku. Oprócz tego mieszkańcy wspólnoty muszą podejmować minimum raz do roku, uchwałę roczną dotyczącą planu gospodarcze zarządu nieruchomości i określenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu. Wspólnota ma prawo powołać administrator wspólnoty mieszkaniowej z Krakowa. Głównym zadaniem administratora nieruchomości jest prowadzenie podstawowych czynności dotyczących opieki nad nieruchomością, jak na przykład sprzątanie w obrębie nieruchomości, pobieranie opłat za czynsz itd.

Wspólnota mieszkaniowa nigdy nie będzie działać prawidłowo, jeżeli ludzie nie będą chcieli współpracować ze sobą. W tym celu ważne jest powołanie zarządcy lub zarządu oraz administratora nieruchomości, którzy pomogą mieszkańcom wspólnoty w prawidłowym funkcjonowaniu ich budynku.