Zastosowanie geotechniki na budowach w Poznaniu

Wszystko co chcesz wiedzieć

Zastosowanie geotechniki na budowach w Poznaniu

1 lutego 2019 Usługi 0

W miejscowości Poznań prowadzone są obecnie liczne prace budowlane przy zarówno obiektach infrastruktury jak i budynkach. Duża ilość robót zmusza również do zapewnienia im odpowiedniej kontroli podczas prac wykonawczych. Szczególnie ważnym zadaniem jest kontrola jakości podłoża pod obiektami ze względu na trudne warunki terenowe.

Geotechniczne aspekty budów w Poznaniu

geotechnika poznańPoznań leży na trudnych, często podmokłych gruntach. Spowodowane jest to lokalizacją miasta w terenie rzecznym i jego wysokość nad poziomem morza. Wiele gruntów jest często wątpliwej jakości i wymaga prowadzenia w tym miejscu badań geotechnicznych w celu znalezienia najlepszej technologii w celu wzmocnienia podłoża i uzyskania dobrych warunków geotechnicznych do postawienia konstrukcji. Szukając odpowiedniego geotechnika Poznań to dobre miejsce, gdyż firm zajmujących się prowadzeniem tego typu badań jest naprawdę sporo. Oprócz firm komercyjnych mamy również do dyspozycji uczelnie wyższe techniczne, które posiadają również odpowiedni sprzęt i także przyjmą zlecenia na prowadzenie badań. Dzięki badaniom geotechnicznym możemy w odpowiednim czasie skontrolować zagęszczenie podłoża, jego nośność oraz występowanie wód gruntowych. Określenie tych parametrów jest bardzo ważne, gdyż wątpliwe podłoże wpłynie na stabilność budowli i może doprowadzić do ich awarii, a w najgorszym wypadku może przyczynić się do katastrofy budowlanej. W tym ostatnim przypadku oprócz strat materialnych mogą wystąpić straty w ludziach co będzie wiązało się już z konsekwencjami prawnymi wobec projektanta i wykonawcy.

Odpowiednie badania geotechniczne są już z góry założone i wpisane w specyfikacje techniczne projektów, jednak nie zawsze jest to konsekwentnie przestrzegane przez wykonawców. Z tego powodu ciężar przechodzi na inspektorów budowy, którzy w sposób konsekwentny powinni wymagać dotrzymania warunków kontraktu.